vrijwilliger worden?

Veel vrijwilligers komen uit de deelnemende kerken van Wageningen. Vanuit een gezamenlijk uitgangspunt willen we concreet vorm geven aan Gods opdracht ‘naar elkaar om te zien’.

Vrijwilligers zonder kerkelijke binding zijn ook welkom om kennis te maken, want het is geen voorwaarde. Wel vragen we of dit uitgangspunt gerespecteerd wordt.

Een vrijwilliger kan pas aan de slag als de 3-daagse cursus van SchuldHulpMaatje Nederland is afgerond.

Neem contact op met de coördinator om kennis te maken!