Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

De kerkelijke en maatschappelijke organisaties die deelnemen zijn:
1. Kerk in Actie
2. Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad
3. Missie Nederland
4. PERKI
5. De Protestants Christelijke Ouderen Bond ( PCOB)
6. Vincentius Vereniging
7. GKV Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
8. NGK Nederlands Gereformeerde Kerk
9. CGK Christelijk Gereformeerde Kerk

In oktober 2014 is de  stichting SchuldHulpMaatje omgevormd tot de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland (SHM) met de plaatselijke stichtingen als leden.

Zie verder: schuldhulpmaatje.nl