Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Op 90 locaties in Nederland schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

Zie verder: schuldhulpmaatje.nl