Veel huishoudens vragen niet om hulp

Een op de vijf huishoudens (18%) kampt met problematische schulden. Dat zijn schulden waar huishoudens zelf niet meer uitkomen. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat slechts 2,5 procent van die groep hulp krijgt van de schuldhulpverlening. Veel huishoudens vragen niet om hulp omdat ze schuldhulpverlening zien als een laatste redmiddel voor de allerergste gevallen. Blijf er niet mee zitten, maar vraag al hulp als schulden dreigen.  Het ministerie wil dat de schuldhulpverlening laagdrempeliger wordt.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden