sponsoring

De stichting heeft geen eigen inkomsten uit de werkzaamheden. De bestuurders en vrijwilligers werken zonder enige vergoeding. Dat betekent dat het werk geheel afhankelijk is van landelijke en lokale subsidies en van sponsors. Voor het verkrijgen van landelijke subsidies is het belangrijk dat de stichting lokale sponsors heeft, zodat duidelijk is dat de activiteiten door de samenleving als zinvol worden ervaren en op prijs gesteld worden.

We denken dan in eerste instantie aan lokale organisaties met veel werknemers. Het is voor de organisatie immers van belang dat werknemers niet in financiële zorgen komen. Die kunnen de gedachten zo in beslag nemen dat dit ten koste gaat van de werkprestaties. Zeker wanneer sprake is van loonbeslag, ligt hier voor de organisatie een financieel belang. Dit is ook het geval als onze begeleiding kan bevorderen dat een schuldsaneringstraject succesvol wordt afgesloten.

Wanneer u iets voor ons kunt betekenen, neem dan contact op met het bestuur:
E-mail bestuur at isofa-wageningen.nl
Bankrekening bij de Triodosbank: NL69 TRIO 0197 9712 37