Schulden Monitor

Wie schulden heeft en er zelf niet uitkomt, is aangewezen op gemeentelijke hulp. Maar lang niet altijd krijg je de nodige hulp. Sommige mensen lopen het risico om bedrogen uit te komen. De Monitor zoekt uit wat we in Nederland aan dit probleem doen. Veel mensen die eenmaal in de schulden zitten, komen er moeilijk uit, zeker op bijstandsniveau. Kiezen ze wel de beste oplossingen voor hun probleem? Vaak werkt dat niet altijd zoals het hoort en komen mensen daardoor eerder van de regen in de drup. Ga vooral naar de schulddienstverlening.
Bekijk het TV-programma De Monitor:  http://www.npo.nl/de-monitor/24-01-2016/KN_1676823