Schuldsanering meestal succesvol

Schuldsanering is een succesvol middel om personen uit de financiële penarie te helpen: 82 procent haalt schuldenvrij de eindstreep. Dit staat in een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) die de Raad voor Rechtsbijstand dinsdag heeft gepubliceerd.

De Wsnp is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet met schulden blijven zitten waar zij hun hele leven niet meer van af komen. Zij moeten een bepaalde tijd van een minimum inkomen leven, hun aangepaste betalingsverplichtingen nakomen en kunnen dan met een schone lei beginnen.  De Wsnp blijkt een succesvol leertraject te zijn: Bij minder dan 20 procent ontstonden nieuwe betalingsachterstanden, nadat zij met een schone lei waren begonnen.
Opvallend is dat het aantal gezinnen met schulden in Nederland stijgt, maar dat de Wsnp niet vaker wordt ingezet als saneringsmiddel, aldus de Raad voor Rechtsbijstand. In 2014 zijn 12.258 schuldsaneringen uitgesproken, ruim honderd minder dan een jaar eerder.       ANP 21 juli 2015

Vrijwiligers gecertificeerd

De Persoonlijke Budget Begeleiders (PBB-ers) hebben in februari de cursus ‘Schuldhulpmaatje’ gevolgd. Zij zijn opgeleid door de landelijke stichting Schuldhulpmaatje (SHM) en voldoen aan de strakke eisen van goede schulddienstverlening. Op 13 april ontvingen zij hun certificaat uit  handen van de wethouder.

 

Aan het werk in Wageningen

‘Schuldhulpmaatje’ kan aan het werk
Op donderdag 12 februari heeft Leontine van Eck het certificaat ‘Schuldhulpmaatje’ van wethouder Lara de Brito uitgereikt gekregen. Mw. van Eck is coördinator Persoonlijk Budget Begeleiding (PBB) van ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie). En nu dus inzetbaar als hulpverlener bij preventieve schuldhulpverlening (PPB-er).

De wethouder sprak haar waardering uit voor de inzet van vrijwilligers: ‘De inzet van vrijwilligers is van groot belang voor Wageningen. Zij zetten zich belangeloos in voor anderen. Zij worden goed opgeleid, maar wat zij zelf meenemen aan eigen deskundigheid en (levens)ervaring is van onschatbare waarde. Ik heb echt bewondering voor hun inzet en ben ze daar dankbaar voor’. ‘ISOFA biedt echt een aanvulling op het bestaande aanbod, ik ben onder de indruk van hun concept’

http://wageningen.nl/Actueel/Nieuws/Archief_2015/Schuldhulpmaatje_kan_aan_het_werk

Inkomen terugval

Bij inkomensterugval is ‘lukraak’ besparen niet de beste keus. Het Nibud laat op de web site zien dat inzicht in de vaste lasten belangrijk is.
Uit het Nibud onderzoek ‘Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werkenden’ blijkt dat een meerderheid van deze nieuwe groep schuldenaren nooit heeft nagedacht over een mogelijke inkomensterugval. Actie om deze mogelijk terugval op te vangen bleef dan ook uit, zelfs bij degenen die wel eens over inkomensterugval na hadden gedacht. Zowel de huiseigenaren als de werknemers geven aan dat ze van tevoren de gevolgen van inkomensterugval en betalingsachterstanden onderschat hebben. Toen de inkomensterugval zich voordeed, zijn de schuldenaren slechts lukraak gaan besparen. Velen zijn zelfs niks anders gaan doen.

Het Nibud ziet dat door het onderschatten van de situatie en het uitblijven van (gestructureerde) actie, hun financiële situatie nodeloos verergert. Het Nibud raadt deze groep dan ook dringend aan om systematisch met hun financiën aan de slag te gaan. Juist bij een ‘life event’ is het van groot belang niet alleen naar bijvoorbeeld een nieuwe baan te kijken, maar ook je financiën te herstructureren.
Nibud 19 november 2014

‘Grip op geld maakt gelukkig’

„Geld op zich maakt niet gelukkig, maar grip op geld wel”, stelt Gabriëlla Bettonville van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
‘Grip op geld’ is dan ook een van de cursussen die het Nibud de consument aanbiedt om beter te leren omgaan met zijn geld.
Het Nibud merkt dat anno 2014 steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Per dag benaderen 14.000 mensen het Nibud met vragen over geld. Op jaarbasis is dat maar liefst 5,2 miljoen keer. Dat was 10 jaar geleden nog maar een miljoen keer. „Er is nu veel verborgen armoede, en ook veel zzp’ ers hebben het nu moeilijk.
Het Nibud werd in 1979 opgericht tijdens de recessie. De werkloosheid was ook toen hoog en veel mensen hadden moeite om rond te komen. Ongeveer 20 procent van de gezinnen verkeerde toen in financiële problemen. De regering hoopte met behulp van Nibud de gezinnen te leren beter om te gaan met hun geld. Anno 2014 is het niet veel anders: 46 procent van de huishoudens staat rood, zo blijkt uit onderzoek.
verder lezen: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/slim-zuinig/23198047/___Grip_op_geld_maakt_gelukkig___.html

 

 

De vragen waarmee consumenten nu komen zijn wel anders dan vroeger. „Toen wilden mensen weten wat ze moesten doen en kreeg je vragen als ‘hoeveel geld moet ik mijn vrouw geven voor boodschappen’. Nu komen ze vooral met vragen als ‘hoe kan ik bezuinigen’. Ook willen mensen nu weten hoe ze zaken het beste kunnen regelen”, aldus Bettonville. Ook professionals als overheidsinstanties en woningbouwcorporaties kloppen bij het Nibud aan voor informatie.

Vroeger wilden mensen vooral weten hoe ze met weinig geld moesten leven om geen schulden te maken. „Nu vragen mensen hoe ze met het geld moeten omgaan in deze consumptiemaatschappij”, stelt Bettonville. „Als je gevoelig bent voor gadgets en niet planmatig met je geld om gaat, is de kans groter dat je in geldnood komt dan wanneer de gadgets je niet interesseren.” Het aanbod van winkels om te kopen op afbetaling is volgens haar voor sommige mensen dan ook funest. „We raden mensen aan te sparen om een buffer aan te leggen. Velen lukt het niet om te sparen. Als je dat niet kan, moet je ook niet lenen of kopen op afbetaling”, zegt Bettonville.