lokale partners

Sinds 2018 werken veel organisaties op het gebied van Welzijn samen onder de naam “Welsaam“. Ook ISOFA-Wageningen is onderdeel van dit netwerk.

Welsaam is een netwerk van organisaties in het sociale domein van Wageningen. Het zijn 4 samenwerkingsverbanden van 30 organisaties. Daaromheen zijn vele lokale en regionale/landelijke organisaties en partners ook betrokken in de uitvoering.

Samen zetten wij ons in om een bijdrage te leveren aan een ‘inclusief Wageningen’.

Dat betekent dat wij werken aan een stad waar mensen de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen, te groeien en bij te dragen aan de Wageningse samenleving.  

De partners op het terrein ‘Voorkomen van Armoede en Schulden’ zijn: Sociaal Raadslieden, Humanitas Thuisadministratie, Langdurige Thuisadministratie, Voedselbank Nederveluwe, de Woningstichting en ISOFA. Bij het maandelijks overleg schuiven regelmatig ook een schulddienstverlener en een baliemedewerker van het Startpunt aan.