Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat iemand een klacht heeft over de geboden hulp. Zoek eerst contact met de coördinator om dit te bespreken. We hopen dat er wederzijds begrip kan zijn en dat de klacht uit de weg geruimd wordt.

Is het probleem daarmee niet opgelost, dan vragen we u de klacht te mailen naar bestuur at isofa-wageningen.nl.  De (vice-) voorzitter zal dit met u bespreken en indien nodig aan het bestuur voorleggen. De klacht wordt afgesloten met een afspraak of besluit en daarna als afgehandeld beschouwd.

Tenslotte is er ook een vertrouwenscontactpersoon voor kleine Wageningse stichtingen en verenigingen. Vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag kunnen besproken worden. Meer info, klik hier!

Mail: vertrouwenscontactpersoon at vcwageningen.nl.