Klachtenprocedure

In geval er klachten van hulpvragers of PBB-ers zijn, worden die eerst met de coördinator besproken.

Is het probleem daarmee niet opgelost dan worden de verschillende aspecten van de klacht op schrift gesteld, met de (vice-) voorzitter besproken en indien nodig aan de het bestuur voorgelegd. De klacht wordt afgesloten met een afspraak of besluit en daarna als afgehandeld beschouwd.