deelnemersraad

Om een sterke band met de deelnemende kerken (de deelnemers) te krijgen is er een deelnemersraad met leden die de deelnemende geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen. Een korte lijn tussen ISOFA en de kerken is van belang omdat de kerken ons werk steunen en voorzien van vrijwilligers die opgeleid willen worden tot PBB-er.
Het bestuur organiseert minstens één maal per jaar een bijeenkomst met de deelnemersraad waarin verslag wordt gedaan en informatie wordt uitgewisseld. Zaken betreffende de deelnemersraad wordt geregeld in een door het bestuur op te stellen huishoudelijk reglement van de deelnemersraad dat de instemming van de deelnemersraad behoeft. .