Inkomen terugval

Bij inkomensterugval is ‘lukraak’ besparen niet de beste keus. Het Nibud laat op de web site zien dat inzicht in de vaste lasten belangrijk is.
Uit het Nibud onderzoek ‘Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werkenden’ blijkt dat een meerderheid van deze nieuwe groep schuldenaren nooit heeft nagedacht over een mogelijke inkomensterugval. Actie om deze mogelijk terugval op te vangen bleef dan ook uit, zelfs bij degenen die wel eens over inkomensterugval na hadden gedacht. Zowel de huiseigenaren als de werknemers geven aan dat ze van tevoren de gevolgen van inkomensterugval en betalingsachterstanden onderschat hebben. Toen de inkomensterugval zich voordeed, zijn de schuldenaren slechts lukraak gaan besparen. Velen zijn zelfs niks anders gaan doen.

Het Nibud ziet dat door het onderschatten van de situatie en het uitblijven van (gestructureerde) actie, hun financiële situatie nodeloos verergert. Het Nibud raadt deze groep dan ook dringend aan om systematisch met hun financiën aan de slag te gaan. Juist bij een ‘life event’ is het van groot belang niet alleen naar bijvoorbeeld een nieuwe baan te kijken, maar ook je financiën te herstructureren.
Nibud 19 november 2014