In de schulden door de belastingdienst?

Jaarlijks zakken duizenden mensen onder de armoedegrens door het rigide beleid van de Belastingdienst. Veel burgers zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van de toeslagen op huur, zorg en kinderopvang van de belastingdienst. Maar de regelgeving daaromtrent is zo ondoorgrondelijk en de communicatie met de fiscus is verwarrend. Radar 12 oktober 2015.
Neem als het u overkomt contact op met Sociaal Raadslieden (Startpunt)