werkwijze

Werkwijze Persoonlijke Budget Begeleiding

De aanmelding voor een hulpvraag komt binnen bij de coördinator. De hulpvrager wordt uitgenodigd voor een intakegesprek waarin de hulpvrager zijn vraag toelicht. In het intakegesprek wordt aan de hulpvrager verteld wat de stichting via de PBB-er voor de hulpvrager kan betekenen en wat niet. Tevens wordt aangegeven wat van de hulpvrager wordt verlangd.
Van de hulpvrager wordt in het intakegesprek de meest belangrijke informatie gevraagd die noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de stichting een rol kan spelen voor de hulpvrager. De coördinator zoekt vervolgens een bij de hulpvrager passende PBB-er.

PBB-ers zijn gecertificeerde vrijwilligers die in opdracht van de stichting het veldwerk verrichten, dat bestaat uit het begeleiden van de hulpvrager bij het onder controle brengen van haar/zijn financiële situatie. Een PBB-er is geen schuldhulpverlener.

Bestuursleden, coördinatoren, PBB-ers en andere vrijwilligers van de stichting verbinden zich tot geheimhouding omtrent alles wat hem/haar ter ore is gekomen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden die betrekking hebben op de vrijwilligersfunctie in de meest ruime zin van het woord. Ook van eventueel door het bestuur te raadplegen adviseurs wordt geheimhouding van vertrouwelijke informatie gevraagd.

Werkwijze werving en selectie vrijwilligers (versie mei 2015)