werkterrein

SchuldHulpMaatje is er voor alle inwoners van de gemeente Wageningen.

Ook personen die economisch of sociaal met Wageningen zijn verbonden en in een van de omliggende plaatsen wonen kunnen een beroep doen op ISOFA als er in hun woonplaats geen locatie van SchuldHulpMaatjes (of soortgelijke hulp) is. Is dat wel het geval dan neemt onze coördinator na overleg met de hulpvrager desgewenst contact op met de zusterorganisatie.