hulp nodig?

Heeft u niet voldoende zicht meer op uw financiële administratie? Lukt het niet meer goed de eindjes aan elkaar te knopen en dreigen betalingsachterstanden? Of lukt het niet meer van die schulden af te komen? Dat overkomt meer mensen. Gelukkig zijn er oplossingen bedacht!

SchuldHulpMaatjes van ISOFA kunnen u helpen de problemen op te lossen. Ze helpen u bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven weer op orde te brengen. Ze kunnen helpen als u een betalingsregeling wilt afspreken. Ook als er via de gemeente een plan moet komen om de schuld te saneren, kunnen onze maatjes u ondersteunen.

Werkwijze
Of het nu gaat om het op orde brengen van uw administratie, betalingsregelingen maken of een (wettelijke) schuldsanering, steeds werken we op onderstaande wijze.

Wat we doen:
– mensen met (dreigende) financiële problemen helpen grip op de financiën te krijgen
– de weg wijzen in procedures en regelingen
– helpen om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen.

Wat we niet doen:
– we nemen geen werk uit handen
– we geven geen geld (dat hebben we ook niet)

Wie zijn die helpers:

– vrijwilligers (m/v) uit diverse kerken
– SchuldHulpMaatjes zijn speciaal voor dit werk opgeleid
– zij worden gecoacht door een ervaren coördinator
– zij hebben een geheimhoudingsplicht

Hoe werkt het?
– de coördinator heeft een gesprekje met de hulpvrager
– koppelt dan de hulpvrager aan één van de SchuldHulpMaatjes
– en maakt een overeenkomst waarin staat wat we van elkaar verwachten.
– er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat wordt er van de hulpvrager verwacht?
– dat u het maatjes inzicht geeft in uw financiële situatie en administratie
– dat u samen overlegt om vast te stellen wat het eerst aangepakt moet worden.
– dat u de afspraken na komt.

Wat kunt u van de maatjes verwachten?
– allereerst geheimhouding van alles wat u hem of haar vertelt
– dat hij/zij u helpt de weg te vinden
– dat hij of zij zich belangeloos inzet om u te helpen de financiële situatie in de vingers te krijgen

Wat doet een maatje niet:
– hij/zij gaat niet uw administratie doen
– hij/zij neemt geen documenten van u mee
– hij/zij gaat niet voor u op stap, op zijn hoogst kan hij/zij met u mee gaan naar een instantie.

Wat als het niet klikt of u iets dwars zit:
– dan probeert u er eerst samen uit te komen
– helpt dat niet, dan vraagt u de coördinator om hulp
– die kan de zaak verhelderen, belemmeringen wegnemen
– desnoods een ander maatje voor u zoeken of u adviseren andere hulp te vragen.

Wat als u niet langer wilt:
– met de coördinator overleggen wat de gevolgen zijn
– als goede vrienden afscheid nemen.

We doen ons best u te helpen . . . . . .