deelnemersraad

Door hun deelname aan de deelnemersraad wordt de band met de kerken die het initiatief namen tot de oprichting van de Stichting ISOFA in stand gehouden. Een sterke band met de kerken is onder meer van belang omdat de kerken ons werk steunen en kunnen voorzien van vrijwilligers die opgeleid willen worden tot SchuldHulpMaatje.
Het bestuur organiseert minstens één maal per jaar een bijeenkomst met de deelnemersraad. In die bijeenkomst wordt verslag gedaan en informatie uitgewisseld. De werkwijze is beschreven in het ‘Reglement Deelnemersraad’ .

De plaatselijke kerken die de stichting ondersteunen zijn:
de Ontmoeting
Arboretumkerk- vrijzinnig op weg
Evangelische ABC gemeente Salem
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeente te Wageningen (onderdeel van PKN)
Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen
Vineyard gemeente