AVG – Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

De manier hoe we met persoonsgegevens omgaan is hieronder beschreven:

  1. beleidsdocument
  2. privacyverklaring
  3. er is een datalekprocedure
  4. de vrijwilligers zijn geschoold om goed met gegevens om te gaan.
  5. bij de start van de begeleiding wordt een overeenkomst getekend waarin beschreven staat welke afspraken we maken.

Voor meer informatie of voor het melden van een klacht, kunt u contact opnemen met André Huijbers. Hij is bereikbaar via het mailadres van het bestuur: bestuur@isofa-wageningen.nl