Auteursarchief: Leontine van Eck

Informatieavond in de bblthk. Welkom!

Schulden. Help?!
Informatieavond over hulp bij schulden in breder perspectief

Op woensdagavond 3 april 2019 vanaf 19.30 uur organiseert ISOFA, de Wageningse afdeling van SchuldHulpMaatje een inloop- en informatieavond over hulp bij schulden in de bibliotheek van Wageningen. Deze avond is voor alle burgers, die aan dit werk behoefte hebben als hulpvrager of aan de voortgang ervan willen bijdragen in aandacht en tijd als vrijwilliger.

Veel meer mensen dan je zou denken zijn zelf, of via hun omgeving, betrokken bij armoede of schulden. De gevolgen daarvan zijn groot. Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte kunnen je levensvreugd en mogelijkheden behoorlijk aantasten. Toch ontbreekt het vaak aan inzicht, hoe hoog de nood is en waar je enerzijds hulp kunt vragen en anderzijds bij voorbeeld als vrijwilliger hulp kunt geven.

Wij bieden op deze interactieve avond informatie op vele manieren. Er zijn korte toespraken over alles wat met schulden en armoede te maken heeft door de directeur van SchuldHulpMaatje, de Wageningse wethouder, een interactieve sessie met een Arbo-arts en het Wagenings Ondernemers Contact.

Tussendoor worden verhalen verteld over armoede en schulden en de avond wordt omlijst met muziek. U kunt korte filmpjes bekijken over situaties en meningen rondom armoede.  We delen daarnaast informatie op papier, met folders, kranten en boekjes van landelijk SchuldHulpMaatje. Ook zijn er informatiepunten van verwante organisaties. U kunt de hele avond gewoon binnenlopen!

ISOFA – SchuldHulpMaatje

In onze stad gebeurt er veel, ook op het gebied van hulp bij schulden, zowel door de gemeente als door kerken en vrijwilligersorganisaties, waar ISOFA deel van uitmaakt. ISOFA – SchuldHulpMaatje is opgericht door de gezamenlijke kerken in Wageningen en ondersteunt burgers met schulden. ISOFA staat de hulpvrager bij in het oplossen van de schulden en begeleid naar zelfredzaamheid in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij M. Boelhouwer (0317-412400) of A. Huijbers (0317-422126) of bezoek op www.isofa-wageningen.nl