Auteursarchief: André Huibers

Adempauze (2)

Nu kan een gemeente al afspraken maken met schuldeisers om tijdens de schuldsanering een pauze in te lassen bij het incasseren, zodat een hulptraject meer kans van slagen heeft. De schuldhulpverlening kan dat echter nog niet afdwingen. Als één schuldeiser weigert, kan het hele plan mislukken.
Deze week heeft staatssecretaris Klijnsma toegezegd dat er per 1 januari een wettelijke regeling komt waarbij gemeenten de rechter kunnen vragen een adempauze af te dwingen als zij er in overleg met de schuldeisers niet uitkomen. Wijst een rechter dat toe, dan mogen alle schuldeisers maximaal zes maanden geen incasso’s of gewone rekeningen sturen. Deurwaarders mogen dan ook niet aan de deur komen. De schuldenaar moet wel blijven voldoen aan de afspraken die met de schuldhulpverlening zijn gemaakt om zijn financiën op orde te krijgen..
http://www.volkskrant.nl/economie/klijnsma-wil-schuldenaar-half-jaar-respijt-geven~a4307108/

Adempauze voor mensen met schulden.

Die adempauze moet er voor te zorgen dat wie in de schuldhulpverlening belandt, een halfjaar tijd krijgt om orde op zaken te stellen. Dat staat al vijf jaar in de wet, maar het artikel dat daarover gaat, is nooit in werking getreden. De Tweede Kamer wil nu dat het heel snel in werking treedt. Het doel van de adempauze is dat mensen van wie de schulden hoog zijn opgelopen en er zelf niet meer uit komen,  de gelegenheid krijgen om een goed schuldhulpverleningstraject af te spreken. Nu staan overheidsinstanties vaak als eerste op de stoep om hun vorderingen te incasseren. Dat geldt ook als mensen met hoge schulden onder de grens duiken waarbij ze nog genoeg overhouden om van te leven. Daar moet verandering in komen.
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/14/kamer-wil-snel-adempauzevoor-mensen-met-schulden-1611839 

Koningin Máxima bij jubileum SchuldHulpMaatje

Koningin Máxima was op 17 februari 2016 in Leiden aanwezig bij de viering van het vijfjarig bestaan van SchuldHulpMaatje. Ze sprak met vrijwilligers en met mensen die hulp krijgen bij het aanpakken van hun financiële problemen. “En dat zijn alleen de financiële voordelen”, zei de koningin. “Maar denk aan een kind dat niet meer in armoede hoeft te leven, of een ouder die niet meer voortdurend stress heeft door geldproblemen.”
http://nos.nl/l/2087543

Schulden Monitor

Wie schulden heeft en er zelf niet uitkomt, is aangewezen op gemeentelijke hulp. Maar lang niet altijd krijg je de nodige hulp. Sommige mensen lopen het risico om bedrogen uit te komen. De Monitor zoekt uit wat we in Nederland aan dit probleem doen. Veel mensen die eenmaal in de schulden zitten, komen er moeilijk uit, zeker op bijstandsniveau. Kiezen ze wel de beste oplossingen voor hun probleem? Vaak werkt dat niet altijd zoals het hoort en komen mensen daardoor eerder van de regen in de drup. Ga vooral naar de schulddienstverlening.
Bekijk het TV-programma De Monitor:  http://www.npo.nl/de-monitor/24-01-2016/KN_1676823

uitbreiding aantal gecertificeerde vrijwilligers

In 2015 hebben 15 vrijwilligers van ISOFA-Wageningen de cursus schuldhulpmaatje gevolgd. De eerste tien hebben in april uit handen van de wethouder hun certificaat ontvangen  en donderdag 28 januari hebben de vrijwilligers die in december de cursus volgden hun certificaat gekregen.
ISOFA heeft nu 15 gecertificeerde vrijwilligers die mensen kunnen ondersteunen bij het op orde brengen van hun financiële administratie.

Veel huishoudens vragen niet om hulp

Een op de vijf huishoudens (18%) kampt met problematische schulden. Dat zijn schulden waar huishoudens zelf niet meer uitkomen. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat slechts 2,5 procent van die groep hulp krijgt van de schuldhulpverlening. Veel huishoudens vragen niet om hulp omdat ze schuldhulpverlening zien als een laatste redmiddel voor de allerergste gevallen. Blijf er niet mee zitten, maar vraag al hulp als schulden dreigen.  Het ministerie wil dat de schuldhulpverlening laagdrempeliger wordt.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden

In de schulden door de belastingdienst?

Jaarlijks zakken duizenden mensen onder de armoedegrens door het rigide beleid van de Belastingdienst. Veel burgers zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van de toeslagen op huur, zorg en kinderopvang van de belastingdienst. Maar de regelgeving daaromtrent is zo ondoorgrondelijk en de communicatie met de fiscus is verwarrend. Radar 12 oktober 2015.
Neem als het u overkomt contact op met Sociaal Raadslieden (Startpunt)

Betalingsachterstand

Een klein open staand kan binnen enkele weken oplopen naar het drie- of viervoudige als er een incassotraject is gestart. Incassokosten kunnen snel oplopen en je hebt er geen vat op. De Consumentenbond heeft er onderzoek naar gedaan.
Rekeningen moet u natuurlijk gewoon op tijd betalen en de meeste mensen willen dat ook wel, maar soms ze kúnnen niet of ze betalen niet tijdig omdat ze de vordering betwisten. Veel incassobureaus dreigen meteen in hun eerste brief al met beslaglegging, executoriale verkoop of een rechtszaak. Mensen die contact opnemen met het incassobureau krijgen vaak geen gehoor. Als de incassotrein eenmaal rijdt, is hij niet meer te stoppen. Vraag daarom tijdig juridisch advies bij een rechtswinkel of de Consumentenbond als u denkt dat de vordering onterecht is. Laat rekeningen en aanmaningen in geen geval ongeopend liggen. Reageer direct op een betalingsherinnering van een leverancier. Als de leverancier zijn vordering heeft verkocht aan een incassobureau, is overleg met de oorspronkelijke eiser niet meer mogelijk.

Schuldsanering meestal succesvol

Schuldsanering is een succesvol middel om personen uit de financiële penarie te helpen: 82 procent haalt schuldenvrij de eindstreep. Dit staat in een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) die de Raad voor Rechtsbijstand dinsdag heeft gepubliceerd.

De Wsnp is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet met schulden blijven zitten waar zij hun hele leven niet meer van af komen. Zij moeten een bepaalde tijd van een minimum inkomen leven, hun aangepaste betalingsverplichtingen nakomen en kunnen dan met een schone lei beginnen.  De Wsnp blijkt een succesvol leertraject te zijn: Bij minder dan 20 procent ontstonden nieuwe betalingsachterstanden, nadat zij met een schone lei waren begonnen.
Opvallend is dat het aantal gezinnen met schulden in Nederland stijgt, maar dat de Wsnp niet vaker wordt ingezet als saneringsmiddel, aldus de Raad voor Rechtsbijstand. In 2014 zijn 12.258 schuldsaneringen uitgesproken, ruim honderd minder dan een jaar eerder.       ANP 21 juli 2015

Vrijwiligers gecertificeerd

De Persoonlijke Budget Begeleiders (PBB-ers) hebben in februari de cursus ‘Schuldhulpmaatje’ gevolgd. Zij zijn opgeleid door de landelijke stichting Schuldhulpmaatje (SHM) en voldoen aan de strakke eisen van goede schulddienstverlening. Op 13 april ontvingen zij hun certificaat uit  handen van de wethouder.