ANBI

ANBI verantwoording:

KvK nummer: 61309133
Fiscaalnummer: 8542.92.548
IBAN NL69 TRIO 0197 9712 37 t.n.v. ISOFA-Wageningen.
ISOFA-Wageningen heeft een ANBI status

Jaarverslag 2019

Financiele verantwoording 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017 – ISOFA Wageningen

Beleidsplan ISOFA 2017

Jaarverslag 2016 (23 mrt 2017)
ISOFA-jaarverslag-2015
ISOFA jaarverslag 2014
ISOFA Beleidsplan 2014-2015
Jaarrekening 2016

Vergoedingen:

De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en aan hen wordt geen vacatie- of presentiegelden toegekend. Vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, worden uitsluitend vergoed na een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

Coördinator en de vrijwilligers kunnen de voor de stichting (noodzakelijk) gemaakte kosten declareren onder overlegging van rekeningen. Autokosten worden vergoed tegen een tarief van € 0,19 per verreden kilometer.
De coördinator wordt aangesteld door het bestuur en ontvangt voor haar/zijn werkzaamheden een passende beloning. Daarvoor wordt een arbeidsovereenkomst vastgesteld.