administratie op orde

Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor uw administratie niet meer op orde is. De gevolgen kunnen heel vervelend zijn, want de schulden zullen alleen maar toenemen. Er is geen ruimte meer om noodzakelijke uitgaven te doen. De zorgen belemmeren u in het dagelijks leven.

Wat gaat u doen?
U gaat uw financiële problemen in kaart brengen. Dat begint met het maken van een overzicht van uw inkomsten, uw uitgaven, uw verplichtingen en uw schulden.
Vervolgens gaan we samen na hoe u uw uitgaven kunt verlagen of uw inkomen kunt aanvullen (bijvoorbeeld door te controleren of de toeslagen wel kloppen).

En als het niet lukt?
Natuurlijk doen we ons uiterste best de problemen op te lossen en willen we samen voorkomen dat de problemen groter worden. Als de problemen niet op eigen kracht opgelost kunnen worden, is een betalingsregeling misschien een optie.

Op de website zelfjeschuldenregelen.nl/  van het Nibud leest u hier meer over.