Schuldhulpmaatjes in Wageningen

ISOFA-Wageningen ondersteunt mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Om de administratie weer op orde te brengen zet ISOFA gecertificeerde vrijwilligers in die als schuldhulpmaatje een tijd met de hulpvrager oplopen. Zij kunnen ook ondersteunen tijdens een proces van schuldsanering. De vrijwilliger en hulpvrager maken samen werkafspraken op basis van een vertrouwensrelatie en respect voor elkaars privacy. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. De hulpvrager houdt het initiatief en de regie.

ISOFA is -lid van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland (SHM) en voldoet aan de eisen die daar aan worden gesteld. Onze vrijwilligers worden opgeleid en gecertificeerd door SHM-Nederland.   Landelijk is SHM in ruim 60 plaatsen actief en er zijn geregeld regionale bijeenkomsten. Ook kunnen we gebruik maken van de expertise van het SHM-steunpunt en de helpdesk.

Lokaal werken we samen met organisaties die actief zijn in het gemeentelijk sociaal domein Minimabeleid/schulddienstverlening, zoals Sociaal Raadlieden, Humanitas, SWOA. ISOFA participeert in het domeinoverleg van de gemeente dat enkele malen per jaar plaats vindt.
Waar ISOFA geen passende hulp kan bieden zal de hulpvrager zo goed mogelijk worden begeleid naar andere mogelijke hulpverleners.

Lokaal werkt ISOFA samen met organisaties die actief zijn in het gemeentelijk domein Minimabeleid/schuldhulpverlening, zoals Solidez, Sociaal Raadlieden, Humanitas. ISOFA participeert in het domeinoverleg van de gemeente.

SHM logo                                       Kansfonds                        logo O F
ISOFA-Wageningen wordt gesteund door het Oranje FondsKansfondsde Insinger Stichting, de Stichting Het R.C.Maagdenhuis,  de Maatschappij van Welstand namens Fonds Cor van de Kraats en enkele andere landelijke fondsen