SchuldHulpMaatje in Wageningen

ISOFA – SchuldHulpMaatje Wageningen ondersteunt mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn. Om de administratie weer op orde te brengen kan een SchuldHulpMaatje een tijd met de hulpvrager oplopen. Een maatje ondersteunt ook als een proces van schuldsanering nodig is.

Een maatje en hulpvrager maken samen afspraken op basis van een vertrouwensrelatie en respect voor elkaars privacy. We hebben een geheimhoudingsplicht. De hulpvrager houdt het initiatief en de regie.

ISOFA- Wageningen is lid van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland (SHM) en voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Onze vrijwilligers worden opgeleid en gecertificeerd door SHM-Nederland.   Landelijk is SHM in ruim 60 plaatsen actief en er zijn geregeld regionale bijeenkomsten. Ook kunnen we gebruik maken van de expertise van het SHM-steunpunt.

Lokaal werken we samen met organisaties die actief zijn op het vlak van “Voorkomen van armoede en schulden”. (Klik hier voor meer informatie.)
Waar ISOFA geen passende hulp kan bieden zal de hulpvrager zo goed mogelijk worden begeleid naar andere hulpverleners.

 

“We zijn onderdeel van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.”