betalingsregelingen

Het lukt niet goed meer op korte termijn alle betalingen en noodzakelijke uitgaven te doen. Er zijn schulden ontstaan en daar wilt u van af. Uw administratie is inmiddels op orde en u kunt zelf aangeven wat er opzij gelegd kan worden om de schulden af te lossen.

Hoe gaat u dat doen?
U gaat uw schuldeisers voorstellen tot een betalingsregeling te komen. Dit wordt een minnelijk traject of minnelijk akkoord genoemd. Het SchuldHulpMaatje helpt u, zo nodig door te verwijzen naar deskundigen of met u mee te gaan. Hij helpt u ook om de afgesproken regeling na te komen.

En als het zo niet lukt?
Dan neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente voor schuldhulpverlening. Er wordt dan onder leiding van een erkende schuldhulpverlener een plan gemaakt voor de sanering  van uw schuld.

Meer informatie bij www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden